ترجمه مقاله انگلیسی isi با عنوان :   An Investigation of the Impact of Knowledge Management on Human Resource Performance in Management of Keshavarzi Bank Branches in Tehran-2016     موضوع  بررسی مدیریت دانش بر روی عملکرد منابع انسانی در مدیریت شعب بانک کشاورزی در تهران     مقاله انگلیسی همراه با ترجمه   تعداد صفحات مقاله انگلیسی:11 تعداد صفحات ترجمه فارسی:16    چکیده فارسی:    این مقاله قصد دارد به زمینه&zwn ...