در این بخش پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 20 شهر تهران در 112 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.     فهرست مطالب: ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود) مشخصه‌های کلی ویژگی‌های منطقه جدول مقایسه شاخص های مسکن در منطقه 20 شهر تهران مقایسه شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه با شهر تهران نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای منطقه 20 مسائل و مشکلات منطقه 20 از نظر کالبدی و کاربری اراضی، محیط زیست، ترافیک و حمل و نقل، جمع ...