عنوان لاتین مقاله: Modeling and Harmonic Optimization of a  Two-Stage Saturable Magnetically Controlled  Reactor for an Arc Suppression Coil عنوان فارسی مقاله:  مدل سازی و بهینه سازی هارمونیکی راکتور کنترل شده اشباع مغناطیسی دو طبقه‌برای یک سیم پیچ حذف قوس این مقاله دارای شبیه سازی و ترجمه می باشد. چکیده راکتورهای کنترل شده  مغناطیسی (MCRs) معمولاً به عنوان راکتورهای موازی سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها دارای اعوجاج هارمونیکی کم هستند که مستقل ا ...