ترجمه مقاله انگلیسی  isi با عنوان :     A framework of E-SCM multi-agent systems in the fashion industry -2008     چارچوبی از سیستم‌های چند عاملی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) در صنعت مُد       مقاله انگلیسی همراه با ترجمه   تعداد صفحات مقاله انگلیسی:21 تعداد صفحات ترجمه فارسی:32   چکیده فارسی     زنجیره تأمین صنعت مُد پر از عدم اطمینان و پیش‌بینی ناپذیری است. بنابرای ...