تحصیل در چین یکی از پر جمعیت ترین  و پهناور ترین کشور دنیا چین است .تقریبا با 1.3 میلیارد نفر سکنه است . جاذبه های گردشگری آن شهرت جهانی دارد . چین دارای سواحل متعددی است که به نوبه ی خود از جاذبه های زیبای این کشور محسوب می شود . پیشرفت چشمگیر اقتصادی چین در سالهای اخیر باعث شده با خیلی از کشورهای پیشرفته ی دنیا در رقابت باشد .به گو نه ای که از سال 1970 سیاست آزاد سازی اقتصاد را پیشه خود قرار داده است .و قوانین خود را به گو نه ای تنظیم کرده اند که امکان ورود سرمایه به کشور آزاد باشد . ...