تحقیق با موضوع:       چارچوبی از سیستم‌های چند عاملی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی   (E-SCM) در صنعت       تعداد صفحات:34   فهرست مطالب:  مقدمه SCM در صنعت مد  ویژگی‌ها و مشکلات صنعت مد  زنجیره تأمین در صنعت مد راه‌حل‌هایی برای SCM در صنعت مد  رده‌بندی راه‌حل‌ها برای SCM در صنعت مد  راه‌حل‌های همراه با تکنولوژی اطلاعات یا IT  راه‌ ...