قلعه فَلَک‌الافلاک یا دژٍ شاپورخو یا قلعه ۱۲ برجی بنایی تاریخی در خرم‌آباد. این بنا بر فراز تپه‌ای مشرف به شهر و در نزدیکی رودخانه است و  چشم‌گیرترین اثر تاریخی و گردشگری این شهر است😎