پزشکی در روسیه در این مقاله برآن هستیم که علاوه بر معرفی اجمالی روسیه در خصوص رشته ی پزشکی در این کشور مطلبی ارایه دهیم باشد چراغی باشیم در فراسوی آینده ی زیبای شما. کشور پهناور روسیه واقع درشمال کشور ایران جزو کشورهای سرد سیر و کم بارش است این کشور گسترده و عظیم  با 144 کشور اروپایی و آسیایی مرز زمینی دارد .به علت سرمای زیاد در یکسری مناطق روسیه همچون سیبری مردمی زندگی نمی کنند و عملا این مناطق خالی از سکنه هستند . ...