انقلاب امام خمینی ( ره ) امتداد نهضت حسینی - با 34 صفحه مفید و مجزا در قالب وورد   نمونه متن :   نویسنده : دکتر ازهری استاد دانشگاه جهانی آفریقا و نایب رئیس روابط ایران – سودان مترجم : سید علی مومنی هیچ حرکتی در امتداد تاریخ وجود ندارد مگر آن که هدفی معین و غرضی آشکار داشته باشد . حال صرف نظر از اینکه این هدف الهی باشد یا شیطانی ، مادی باشد یا معنوی ، غرضش برای عموم مردم آشکار باشد یا ناآشکار ، آنچه که باعث می شود حرکتی در طول تاریخ جاودان بماند و تا ابتدا همچون خورشید بتابد ...