انجام پروژه های  gis رشته های شهرسازی مدیریت شهری طراحی شهری محیط زیست – جغرافیا – زمین شناسی – منابع آب و خاک – آبخیزداری- کشاورزی – نقشه برداری – عمران – آمایش سرزمین – باغبانی -برق – نفت – گاز -هیدرولوژی – ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی – هواشناسی – برنامه ریزی شهری – مدیریت – برنامه ریزی روستایی -آبیاری – بهداشت – ارتباطات – راهسازی – منابع طبیعی …
برای اطلاعات بیشتر با مدیریت موسسه تماس بگیرید تماس بگیرید
09115733387-09119225821-01144152615
ایمیل
Khalil.gh3@gmail.com


ای دی تلگرام

Khalilgholamnia@